Voordat we aan het werk gaan, gaan we met u in gesprek: wat zijn uw wensen? Heeft u zelf ideeën en verwachtingen? Wat zijn uw criteria? Welke muziek spreekt uw doelgroep aan? Wat voor een stem is nodig? Bent u gebonden aan een tijdsplanning? Hoe wilt u het vertonen?

Met een antwoord op die vragen proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat u voor ogen staat. Dat formuleren we in een opnameplan. Met een omschrijving van de opzet en de beelden. Zijn er teksten nodig? Desgewenst kunt u teksten zelf aanleveren of door een ervaren tekstschrijver uit ons circuit laten schrijven.

In onderling overleg stellen we met u de opnamedata en –locaties vast. Soms is er expliciete toestemming van personen of instanties nodig om aan de opnames mee te werken. Het verkrijgen van die toestemming is de verantwoordelijkheid van u als opdrachtgever, maar VTL zal u daar graag bij adviseren.

U zult merken dat we veel energie steken in een gedegen voorbereiding. Daarmee is het halve werk gedaan en koersen we op een perfect eindproduct dat past bij uw wensen.

Natuurlijk doen we dit alles op basis van met u uitgestippelde tijdsplanning en een aantrekkelijke all-in offerte. Zo weet u precies waar u ook financieel aan toe bent.

Als ENG-team van cameraman en geluidstechnicus kunnen wij op basis van het opnameplan zelfstandig aan het werk.